Hemsidor

IJ Webbdesigns hemsidor utformas efter "Responsiv webbdesign-metoden". Detta innebär att hemsidans layout anpassas efter besökarens skärmstorlek och skärmupplösning när de besöker Er hemsida. Nedan är ett exempel på hur en sådan hemsida kan se ut.